Personuppgifter & integritet - Dauris
16247
page-template-default,page,page-id-16247,bridge-core-3.0.1,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-9
 

Personuppgifter & integritet

I enlighet med bestämmelserna i lagen av den 6 januari 1978 om informationsteknologi, filer och friheter har du rätt att få tillgång till och korrigera uppgifter om dig genom att skriva till huvudkontoret. De personuppgifter som samlas in på webbplatsen www.dauris.com behandlas inte automatiskt. Detta gäller insamling av uppgifter via beställningsformuläret.

Hantering av personuppgifter / Policy för behandling av personuppgifter
Generellt sett kan du besöka webbplatsen www.dauris.com utan att lämna några personuppgifter om dig. Du är i vilket fall som helst inte skyldig att överföra denna information till Dauris.

Om du vägrar kan det dock hända att du inte kan ta del av viss information eller vissa tjänster som du har begärt. I detta avseende kan Dauris i vissa fall be dig ange ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress och telefonnummer.
Genom att lämna denna information genom dina beställningar samtycker du uttryckligen till att den kommer att behandlas av Dauris för de ändamål som anges nedan.

I enlighet med den europeiska förordningen nr 2016/679, känd som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som antogs av Europaparlamentet den 14 april 2016, och den ändrade dataskyddslagen av den 6 januari 1978, informerar Dauris dig om följande:

1. Den personuppgiftsansvariges identitet
Den person som ansvarar för behandlingen är DAURIS, med säte på 52 rue de la Fraternité i Ribeauvillé.
Telefon 06 32 07 66 35
E-post: info@dauris.com

2. Ändamålen med behandlingen
Dauris kommer sannolikt att behandla dina personuppgifter:
– för att ge dig den information eller de tjänster som du har begärt;
– för att samla in information som gör det möjligt för oss att förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster (särskilt genom användning av cookies);
– i syfte att kontakta dig om olika evenemang som rör Dauris.
– för att kunna utföra dina beställningar, inklusive fakturering, betalning, leverans och eventuella returer, och mer allmänt för att hantera min relation med dig.

3. Mottagare
Endast DAURIS är mottagare av dina personuppgifter. Dessa överförs aldrig till tredje part, även om DAURIS använder sig av underleverantörer (du hittar mer information om dem i stycket ”Externa tjänsteleverantörer”). Varken DAURIS eller dess underleverantörer marknadsför personuppgifter om besökare och användare av webbplatsen.

4. Lagringens varaktighet
DAURIS behåller dina personuppgifter endast under den tid som motsvarar syftet med insamlingen, vilket i alla fall inte överstiger 36 månader.

5. Rättigheter och friheter vid databehandling
Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter, som du kan utöva genom att skriva till oss på följande e-postadress info@dauris.com :
– Rätt till tillgång till och överföring av uppgifter – Rätt till dataportabilitet:
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan få en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat och gemensamt format för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

6. På grund av DAURIS skyldighet att skydda och behandla personuppgifter konfidentiellt informeras du dock om att din begäran kommer att behandlas under förutsättning att du kan styrka din identitet, särskilt genom att visa upp en skanning av en giltig identitetshandling (om begäran skickas elektroniskt) eller en undertecknad fotokopia av en giltig identitetshandling (om begäran skickas skriftligen).

7. DAURIS informerar dig om att DAURIS har rätt att vid behov motsätta sig uppenbart missbrukande förfrågningar (genom deras antal, deras upprepade eller systematiska karaktär).

8. Rätt till rättelse och radering av uppgifter:
Du har rätt att begära rättelse, uppdatering, blockering eller radering av uppgifter om dig som kan vara felaktiga, felaktiga, ofullständiga eller föråldrade.

9. Du kan informera oss om dina allmänna och särskilda direktiv om vad som ska hända med dina personuppgifter om du avlider, annars kan dina arvingar utöva sina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning i enlighet med villkoren nedan.

10. Rätt till invändningar
1. Du kan i förekommande fall återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter för att skicka mina nyhetsbrev genom att klicka på den länk som finns för detta ändamål i mina e-postmeddelanden eller genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: info@dauris.com
2. Rätten att invända kan utövas :
– antingen vid tidpunkten för insamlingen av informationen ;
– eller senare, genom att kontakta den registeransvarige.

11. Svarstid
DAURIS åtar sig att besvara din begäran om tillgång, kommunikation, rättelse, radering eller invändning eller varje annan ytterligare begäran om information inom en rimlig tidsperiod som inte får överstiga en månad från mottagandet av din begäran.

12. Externa tjänsteleverantörer:
DAURIS informerar dig om att företaget anlitar externa tjänsteleverantörer för att underlätta insamling och behandling av de uppgifter som du har meddelat oss, i syfte att uppfylla dina krav på bästa sätt.

13. Dessa tjänsteleverantörer kan vara belägna utanför Europeiska unionen. De omfattas dock av samma regler om sekretess för personuppgifter. DAURIS har tidigare försäkrat sig om att dess tjänsteleverantörer har infört tillräckliga garantier och uppfyller strikta villkor när det gäller sekretess, användning och skydd av uppgifter.

14. En del av dina personuppgifter är endast tillgängliga för de täjnsteleverantörer som anges nedan och som kan komma att ingripa i utförandet av beställningar eller i sändningen av mina nyhetsbrev.

15. Våra externa tjänsteleverantörer anges nedan:
– KAS: plattform för e-postutskick
– Stripe: betalningsplattform
– Zoom: plattform för videokontakt
– 10to8: plattform för tidsbokning
– KAS: Hostingleverantör. Alla våra uppgifter, och därmed även dina, lagras på deras servrar.
Du kan läsa deras sekretesspolicy på deras respektive webbplatser.

16. Klagomål till den behöriga myndigheten
Om du anser att DAURIS inte respekterar sina skyldigheter när det gäller dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten, nämligen CNIL.

Varning
All information på denna webbplats är endast vägledande och är inte under redaktörens ansvar.
Denna information, som inte gör anspråk på att vara uttömmande, utgör inte någon form av rådgivning.
Denna information kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Immateriella rättigheter
Det är förbjudet att helt eller delvis reproducera eller återge sidorna, data och alla andra delar av webbplatsen, genom någon form av process eller medium, och detta utgör en överträdelse som bestraffas av artikel L335-2 och följande artiklar i den franska lagen om immateriella rättigheter, utan uttryckligt förhandstillstånd från utgivaren.
All användning av innehållet och webbplatsen i olagliga syften kommer att lagföras mot de som begår överträdelser.

Cookies
Användaren informeras om att en cookie kan installeras automatiskt vid besök på webbplatsen och lagras tillfälligt i minnet eller på hårddisken. En cookie är ett element som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som används för att registrera information om användarens navigering på webbplatsen. Användarna av webbplatsen bekräftar att de har informerats om denna praxis och ger DAURIS tillstånd att använda den. Du kan avaktivera denna cookie genom att använda inställningarna i din webbläsare (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari…).

Rapportera ett fel
DAURIS gör allt för att sprida giltig information, hålla den uppdaterad och säkerställa kvaliteten på innehållet. Om ett innehåll inte längre är lämpligt eller stör ett företag uppmanar jag dig att anmäla problemet via e-post till info@dauris.com. Innehållet kommer att ändras/korrigeras inom 48 timmar.

Skapande av webbplatsen
DAURIS
52 Rue de la Fraternité – 68150 Ribeauvillé
www.dauris.com

Direktör för publikationen:
Dauri M. Neumann
52, rue de la Fraternité – 68150 Ribeauvillé
Telefon: 06 32 07 66 35
SIRET : 4491 609 360 0018
APE : 7490B

 

Foton av Dauri Neumann, Galea Uellendahl och Sarah Baumgartner www.sarahbaumgartner.com