Hjärtmeditation

Hjärtmeditationen är en tyst meditation under vilken man koncentrerar sig på hjärtchakrat, alltså kärleken. Målet med denna meditation är att i första steg upplever sin egen kärlek, sen kärleken som omger mig och som kommer till mig under själva meditationen för att till sist kunna helt vara i kärleken, helt vara kärlek. Det är säkert som med allt i livet - det behövs lite träning för att nå dit, men om kärleken utgör basen i min vardag kan jag hantera den - och mig sjäv! - på ett annat sätt.

Hjärtmeditation är en mantrameditation med mantrat:

”Gud är kärlek”

Du kan delta fler gånger för att kunna känna om det är denna meditation som passar dig. Om du sen bestämmer dig för hjärtmeditationen och därmed kärleken, så finns det en invigningsceremoni. Den låter energiflödet som uppkommer under meditationen koncentrera sig i hjärtchakrat. Den fördjupar erfarenheten av ”Gud är kärlek” och för denna i kontakt med den egna kärleken och sanningen. Efter initiationen används mantrat som ett oupphörligt upprepande av ”Gud är kärlek”.

Recitationen av mantrat tillämpas i regel under morgon- och kvällssittningar om femton minuter. Mantrat skall uttalas på modersmålet. Förutsättningen för införandet i meditationen är en fullständig avhållsamhet från all slags droger. Dessutom skall minst en fyra veckors betänketid ligga mellan denna information och genomförandet av invigningsceremonin, så att det egna hjärtats önskningar kan ligga till grund för den inre vägen. Införandet i meditationen är oberoende av religionstillhörighet och härkomst. Den är kostnadsfri och rättigheter och skyldigheter har man endast mot sig själv.