Meditation

Meditation ger dig styrka för din vardag. Den hjälper dig att koppla av och komma i kontakt med ditt inre. Genom meditation kan du nå en högre medvetenhetsnivå och den underlätter att leva i nuet. Meditation påverker hjärnaktivtäten, särskilt lugnande i områden som framkallar rädsla, psykiska sjukdom och koncentrationsstörningar. Den understödjer dig att hantera dina känslor, så att du med meditation kan gå vägen från svaghet till styrka. Om du vill kan jag hjälper dig med att du i vardagen kan integrera den inre sanning du hittade i meditationen.