Vägen in i Ljuset

Vägen in i Ljuset är vägen till ditt eget jag.

Du kommer att lära känna dig själv på ett helt nytt sätt. Du upplever ditt inre ljus som manifesterar sig i dina energicentra, dina chakra, och lär dig att använda detta medvetet och målinriktat såväl för dig själv som för andra. På så sätt öppnar sig för dig nya möjligheter att påverka ditt välmående, din hälsa och din vardag.

Om du blir ett med ditt livs flod, kommer livet omedelbart att börja flyta med dig. Det dagliga livet upphör inte att existera, men ditt yttre liv kommer att förändras i förhållande till din egen tillväxt.

Grunden för att slå in på denna väg är att du i ditt hjärta känner och vet att detta är DIN väg.

Du är hjärtligt välkommen!

INNEHÅLL

Följande huvudpunkter är del av den andliga träningen:

  • Att finna fäste i sig själv och i det andliga genom att erfara den egna energin
  • Chakras kraft som potential
  • Att finna frid genom att inta den egna platsen
  • Tillgång till din personliga Akasha
  • Träning i kommunikationsförmågor
  • Att ställa sig till förfogande som förmedlare av healing
  • Förändring av kaos genom ljus som möjlighet till förändring i kärlek
  • Att erfara oberoende genom ljusnäring
  • Den gemensamma fredsmissionen
  • Inblick i den egna livsuppgiften

KURSUPPLÄGGNING

Vägen in i ljuset är en fyradagars intensivkurs utvecklad av Frank Eickermann.

För att känna igen vår väg till målet för alla våra resor krävs en analys i vilken vi känner vad som binder oss, vilka kvaliteter vi bär på och redan har förvärvat, och vilka gynnsamma ljusaspekter som understödjer oss i vårt framåtskridande.

Vi börjar kursen med en andlig ritual för att öppna pannchakrats förnimmelsenivå. Vi möter och löser upp gamla blockeringar. Därigenom blir vi friare och lyckligare. Vi kommer sedan att upptäcka att våra ansträngningar för att finna vägen in i ljuset redan har pågått i tidigare liv.

Sen upplever vi hur vi går vidare och hur gamla reaktions- och beteendemönster upplöses. Samtidigt öppnas för oss nya dörrar till skilda ljusnivåer och vi övar oss att använda dem för att låta våra nyfunna förmågor flöda rakt in i vårt dagliga liv.

Under sista kursdagen blir vi medvetna om vårt ansvar inför världen. Vi upplever mer och mer enheten med skapelsen. I slutet av kursen erhåller de som så önskar information om sin livsuppgift.

 

Pris: 3600€