Kristallhealer

Med min kärlek hjälper jag dig att åter finna kontakten med ditt sanna jag och din personliga tillgång till stenarnas värld.

Dauri

I den tredelade utbildningen lär du dig steg för steg att upptäcka stenarnas olika egenskapar och att individuellt använda dem för människor, naturen och alla väsen.

Del ett: Du kommer i kontakt med stenarnas olika egenskaper och lär dig att tolka och använda deras ljus. Jordens kristallvärldar och kraft öppnas för dig och du upptäckar din egen tillgång till dem. Gammal lemurisk kunskap blir åter levande för dig så att du kan använda den. Genom partnerövningar kommer du i direkt kontakt med stenarnas energi och lär dig att använda stenarnas kraft och din healingsförmåga för din klients bästa.

Del två: Lärdomen från den första delen kommer att fördjupas. Du kommer i kontakt med ditt personliga atlantiska vetande om helande med stenar. Din förnimmelse förfinas och du kommer att erfara stenarnas kvaltiteter allt djupare. Du lär dig chakrasystemet och hur du kan stödja det med stenarna. Du tränar på att använda stenar för människor och natur och du kommer mer och mer i kontakt med dina egna kvaliteter.

Del tre: Under denna sista utbildningsdel kommer du att upptäcka dina speciella healings-tekniker från lemuriska och/eller atlantiska tider som du sedan  tränar tillsammans med mig. Genom den praktiska användningen erfar du dig själv som kristallhelare med dina personliga kvaliteter och förmågor. Du gör nya erfarenheter och träder in i nya rum.

Kristallvärldarna öppnas åter för dig!

Pris: 1800€