Utbildningen till Alpha-Chi-Consult

Alpha-Chi-Consults utbildas i den heliga Agni-traditionen. Tillträde till utbildningen medges dem som har avslutat seminariet ”Vägen in i Ljuset” och det då till slut har visat sig att den tillhör deras andliga utveckling. Tillträdesnivån är det åttonde chakrat, nivån för den gudomliga lagbundenheten, genom vilken konsulterna hämtar lösningsorienterad information, tillägnar sig kunskap samt urskiljer energiförlopp, vilka de kan ändra i överensstämmelse därmed.

Tyngdpunkter i utbildningen är:

  • Andlig rådgivning
  • Energetisk Feng Shui
  • Ledsagande vid död

Tillgång till mineralriket, växtriket, djurriket och den andliga världen (änglar, devas, andliga ledare ...)

Alpha-Chi-Consult-utbildningen är en praktiskt orienterad utbildning i vilken allt det inlärda direkt omsätts och därmed från första steget kan användas i det egna yrket.

Eftersom tillgångsnivån hos det åttonde chakrat redan från början står till förfogande, är vägen till en framgångsrik tillämpning öppen. Tentan vid slutet av utbildningen berättigar deltagaren att bära det skyddade namnet ”Alpha Chi Consult”.

Utbildningen omfattar 18 dagar och är uppdelad på tre gånger (3x 6 dagar) under sex till nio månader.