Systemiskt arbete

Den värld i vilken vi lever påverkas av otaliga mönster, strukturer och system. Vi känner oss inte alltid tillfreds i de ramar, inom vilka vi lever. Ofta är orsakerna till våra olustkänslor inte kända för oss, och vi vet inte varför vi går vidare utan att försöka ändra på saker och ting. Systemiskt arbete klarlägger ursprunget hos förpliktelser, relations- och beteendemönster, förklarar dem och visar oss orsaken till dem. Ju mer vägen till lösandet av våra konflikter visar sig, desto mer kan vi lära känna den och engagera oss. På så sätt försvinner de oförklarliga känslorna och motståndet, och i deras ställe inträder frid och harmoni i vårt förhållande till andra och oss själva.

Min form av systemiskt arbete kallas Gauri Gatha, (den gudomliga moderns sång), och utvecklades av MaRa Eickermann.