Regression

Vi har levt många liv, valt många vägar och mött många människor. Upprepande gånger har vi i vårt nuvarande liv haft upplevelser som påverkat oss, utan att vi vetat varför. Ett återvändande till tidigare liv är till stor hjälp när det gäller att fastställa orsaken till, varför relationer till andra människor, vissa livsmönster, fruktan, vrede och hat följer oss, även om vi inte önskar det. Ett sådant arbete får oss att se en mening i det som händer oss idag och en möjlighet att befria oss. Detta är ett sätt att förlika oss med vad vi en gång var, vad vi en gång upplevt och var vi står nu.