Andlig kirurgi

Andlig kirurgi möjliggör direkta ingrepp på den fysiska kroppens olika plan, så som t.ex. organ-, cell– och hormonplanet. Dessutom ingår ett diagnossystem, med vilket man betraktar människan som helhet och kan komma fram till ett problems källa. Ytterligare ingår mina andra healingstekniker, såsom t.ex. regression, eftersom orsaken till ett organiskt problem kan ligga i tidigare liv. Vid sidan av kirurgiska ingrepp i den fysiska kroppen finns sådana även för känslokroppen. Därigenom låter sig känslomässiga mönster som har framkallat sjukdomsbilder åter lösas från den fysiska kroppen, varigenom känslorna åter kan förankras på motsvarande plats i känslokroppen.

Andlig kirurgi omfattar på så sätt helande av kropp, ande och själ och är tillåten endast inom lagbundenheten.